Informace o zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků a dodavatelů

Potenciální zákazníky a dodavatele bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů (zejména kontaktních), které jsme získali přímo od nich, z veřejně dostupných zdrojů (nejčastěji internet) nebo od jiné společnosti v rámci koupené databáze.

1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

1.1 Účelem zpracování osobních údajů je tvorba databáze potenciálních obchodních partnerů a jejich oslovení s nabídkou navázání obchodní spolupráce.

1.2 Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši zpracovatelé

3. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít pro výše uvedený účel uloženy do doby zahájení obchodní spolupráce, maximálně však 3 roky.

4. Práva subjektů údajů

Potenciální zákazníci a dodavatelé mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo vznést námitku
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kontaktujte nás

Zavolejte nám a domluvte si schůzku
Tel: +420 848 200 210