Informace o zpracování osobních údajů hostů na našich akcích

Osoby, které přijaly pozvání na některou z našich akcí, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů ve formě fotografií, které mohou být na akci pořízeny a následně zveřejněny na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

1.1 Účelem zpracování fotografií bude naše propagace a propagace našeho podnikání, a to na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

1.2 Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

2. Příjemci osobních údajů

Fotografie můžeme předávat následujícím subjektům:

  • náš fotograf
  • správce našich internetových stránek a profilů na sociálních sítích
  • reklamní nebo mediální agentura, se kterou spolupracujeme
  • případně další naši zpracovatelé

3. Doba uložení osobních údajů

3.1 Fotografie budeme mít uloženy po dobu 1 roku od jejich pořízení.

3.2 Na internetu, na sociálních sítích a v tištěných materiálech budou fotografie umístěny trvale.

4. Práva subjektů údajů

Naši hosté mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo vznést námitku
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kontaktujte nás

Zavolejte nám a domluvte si schůzku
Tel: +420 848 200 210